FAQ

Att investera i solceller är en stor och långsiktig investering. God kunskap gör det lättare för er att fatta ett bra beslut. Marknaden och förutsättningarna för solceller förändras ständigt, inte minst pga. politiska beslut. Länkar till sidor med bra och oberoende information finner ni här. I flera av våra svar på de vanligaste frågorna finns hänvisningar till aktuell sida.

FAQ

Det finns en mängd faktorer som kan påverka priset på solceller till en villa. Priset brukar variera mellan 12 – 16 kr/ watt inkl. moms. och efter ”grönt avdrag”.

Till en lantbruksfastighet med plåttak såsom en lada eller en maskinhall brukar priset bli ca 8 – 11 kr / watt ex. moms. För större anläggningar som dimensioneras för huvudsäkring över 25A så sjunker priset per watt ner mot ca 7 kr.

Se prisexempel här!

Vi tar reda på era förutsättningar via satellitbilder och information från er. Oftast behövs även ett besök på platsen. Ur energisynpunkt är ibland andra investeringar mer lämpliga och bör tas i beaktande. Ta gärna hjälp av kommunens energirådgivare.

Bra och oberoende information finns på Energimyndighetens solelportal.

Privata fastighetsägare kan ta del av ”avdrag för grön teknik” Avdraget är 19,4% för solceller och 48,5% för batterier samt laddbox. 

Kunder som väljer oss uppskattar framförallt att vi är en lokal specialist med all samlad kompetens nära dig. Vi har många goda referenser och har lång erfarenhet i branschen. Personalen är certifierad av branschföreningen ”Svensk Solenergi” och företaget är registrerat hos elsäkerhetsverket. Vi drivs av yrkesstolthet och glädjen av nöjda kunder. Provision och ackordarbete förekommer inte.

Vi erbjuder våra kunder en rimlig investeringskalkyl. Oftast blir återbetalningstiden 8-12 år.

Vi ser en solcellsanläggning som en långsiktig investering med låg risk.

I samband med installation av solceller så blir det förmånligt att även installera ett batteri. Det finns dess värre inget tydligt svar när det gäller lönsamheten för batterier. Just nu ger så kallade stödtjänster goda intäktsmöjligheter. Läs mer här>>>.

Gör plats och tillgänglighet vid de platser där kablar kommer dras och där växelriktare kommer installeras. Det behöver även vara plats för byggställning där panelerna ska monteras. Vi är även mycket tacksamma om ytor såsom uppfart i anslutning till fastigheten är fri.

I de flesta fall krävs inte bygglov för solceller så länge de följer takets lutning. Markmonterade solceller samt fastigheter inom vissa områden, tex kustnära, kan kräva bygglov. Kontrollera detta med er kommun.

En villainstallation tar normalt ca 3-4 dagar.

Ja, för att optimera avdragen för grön teknik så gokänner skatteverket i dagsläget (Nov-23) detta upplägg.

Detta avgörs av hur förutsättningarna ser ut för just er fastighet. Förekommer betydande skuggor eller om det är fråga om att installera solpaneler på flera olika takytor och i flera olika väderstreck så kan ett system med optimerare vara att föredra.

Det finns idag inget självklart svar på om när man bör välja optimerare eller inte, detta brukar vara en av de vanligaste frågorna som solcellsköpare ställer sig.

Egen Energi är leverantörsoberoende vilket innebär att vi kan handplocka just de paneler som passar bäst till just er och er fastighet. Gemensamt för alla paneler som vi installerar är att de är av hög kvalitet och lämpade att installera i vårt nordiska klimat. Solpanelerna är certifierade enligt IEC 612 15 samt IEC 617 30 och har produktgarantier på mellan 12 och 30 år.

En solcellsanläggning bör monteras på tak som beräknas hålla hela anläggningens livslängd. Vi brukar utgå från ca 30 år. Behöver taket bytas tidigare så går det relativt snabbt att demontera anläggningen och efter takomläggningen montera anläggningen igen.

Ja, vi erbjuder system där solcellspanelerna kommer i nivå med och integreras med övriga taket. Dessa system ersätter takbeläggningen och kan vara ett alternativ i samband med takbyte. Systemet blir mer komplext och därmed mer kostsamt än utanpåliggande installation.

Det korta svaret.

En solcellspanel består av flera solceller som i sin tur består av två tunna skikt behandlade kieselplattor. När solens så kallade fotoner träffar kieselplattan så frigörs elektroner som börjar vandra. Elektroner i rörelse är just elektricitet som vid växelriktaren omvandlas till växelström av samma kvalitet som den ni köper från er elleverantör. Den el som ni inte själv förbrukar matas ut på elnätet.

 Ja, försäljningen av elöverskott fungerar som tidigare och man kan följa allt via checkwatts plattform.

Om intäkterna överskrider Skatteverkets schablonavdrag (i dagsläget 40 000 per bostad och år) behöver du skatta enligt inkomst av kapital. Du kan ladda ner rapporter från CheckWatts portal och använda när det är dags att deklarera.

CheckWatt tar kontrollen över hela batteriet och ser vi till att optimera driften för att maximera lönsamheten för dig som ägare. Du kan följa driften av din anläggning via portalen EnergyInBalance. Vid eventuellt strömavbrott så kan du använda dina batterier som vanligt.

Stödtjänster innebär generellt litet slitage på batterierna då det handlar om momentan effekt under kortare tid när elnätet behöver det. Jämfört med att cykla batteriet en gång om dagen så medför stödtjänster också en längre livslängd på batteriet.

Nej, man meddelar 5 dagar i förväg när man inte längre vill använda tjänsten.

Just nu (Nov-23) är ersättningen för stödtjänster väldigt bra. För en villaägare ca 30-40 Tkr exkl moms.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå