FAQ

Att investera i solceller är en stor och långsiktig investering. God kunskap gör det lättare för er att fatta ett bra beslut. Marknaden och förutsättningarna för solceller förändras ständigt, inte minst pga. politiska beslut. Länkar till sidor med bra och oberoende information finner ni här. I flera av våra svar på de vanligaste frågorna finns hänvisningar till aktuell sida.

FAQ

Det finns en mängd faktorer som kan påverka priset på solceller till en villa. Priset brukar variera mellan 12 – 16 kr/ watt inkl. moms. och efter ”grönt avdrag”.

Till en lantbruksfastighet med plåttak såsom en lada eller en maskinhall brukar priset bli ca 8 – 11 kr / watt ex. moms. För större anläggningar som dimensioneras för huvudsäkring över 25A så sjunker priset per watt ner mot ca 7 kr.

Se prisexempel här!

Vi tar reda på era förutsättningar via satellitbilder och information från er. Oftast behövs även ett besök på platsen. Ur energisynpunkt är ibland andra investeringar mer lämpliga och bör tas i beaktande. Ta gärna hjälp av kommunens energirådgivare.

Bra och oberoende information finns på Energimyndighetens solelportal.

På energimyndighetens solelportal kan ni läsa det senaste om investeringsstöd och ”grönt avdrag” för solceller.

Vi rekommenderar att ni tar in offert från flera aktörer. Vi strävar alltid efter att leverera rätt system till rätt pris. Med rätt system menar vi ett system som är väl projekterat och anpassat efter er och er fastighet. Med rätt pris menar vi ett pris som är i nivå med eller under våra konkurrenters.

Vi erbjuder våra kunder en rimlig investeringskalkyl. Oftast blir återbetalningstiden 8-12 år.

Vi ser en solcellsanläggning som en långsiktig investering med låg risk.

Gör plats och tillgänglighet vid de platser där kablar kommer dras och där växelriktare kommer installeras. Det behöver även vara plats för byggställning där panelerna ska monteras. Vi är även mycket tacksamma om ytor såsom uppfart i anslutning till fastigheten är fri.

I de flesta fall krävs inte bygglov för solceller så länge de följer takets lutning. Markmonterade solceller samt fastigheter inom vissa områden, tex kustnära, kan kräva bygglov. Kontrollera detta med er kommun.

Detta avgörs av hur förutsättningarna ser ut för just er fastighet. Förekommer betydande skuggor eller om det är fråga om att installera solpaneler på flera olika takytor och i flera olika väderstreck så kan ett system med optimerare vara att föredra.

Det finns idag inget självklart svar på om när man bör välja optimerare eller inte, detta brukar vara en av de vanligaste frågorna som solcellsköpare ställer sig.

Egen Energi är leverantörsoberoende vilket innebär att vi kan handplocka just de paneler som passar bäst till just er och er fastighet. Gemensamt för alla paneler som vi installerar är att de är av hög kvalitet och lämpade att installera i vårt nordiska klimat. Solpanelerna är certifierade enligt IEC 612 15 samt IEC 617 30 och har produktgarantier på mellan 12 och 30 år.

En solcellsanläggning bör monteras på tak som beräknas hålla hela anläggningens livslängd. Vi brukar utgå från ca 30 år. Behöver taket bytas tidigare så går det relativt snabbt att demontera anläggningen och efter takomläggningen montera anläggningen igen.

Ja, vi erbjuder system där solcellspanelerna kommer i nivå med och integreras med övriga taket. Dessa system ersätter takbeläggningen och kan vara ett alternativ i samband med takbyte. Systemet blir mer komplext och därmed mer kostsamt än utanpåliggande installation.

Det korta svaret.

En solcellspanel består av flera solceller som i sin tur består av två tunna skikt behandlade kieselplattor. När solens så kallade fotoner träffar kieselplattan så frigörs elektroner som börjar vandra. Elektroner i rörelse är just elektricitet som vid växelriktaren omvandlas till växelström av samma kvalitet som den ni köper från er elleverantör. Den el som ni inte själv förbrukar matas ut på elnätet.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå